Детски фолклорен фестивал „Веселяче“ се провежда по традиция около 1-ви юни – международния ден на детето.

През 2022 година фестивалът ще се проведе на 4 (събота) и 5 (неделя) юни.

Цели:

 • Да предостави възможност за изява и да открие даровити деца.
 • Да стимулира интереса на все повече млади хора към фолклора и изкуствата.
 • Да създава нови приятелства и да развива дружбата между държавите на Балканския полуостров.

Регламент:

Право на участие имат деца до 19 години, разделени в две категории с пет раздела, като всеки има по три възрастови групи.

Категория "Групи":

 • Групи за народно пеене
 • Оркестри от народни инструменти
 • Танцови състави

Категория "Индивидуални изпълнители":

 • Изпълнители на народни песни
 • Изпълнители на народни инструменти

Възрастови групи за всеки раздел в категориите

 • Първа група – до 9 години
 • Втора група – от 10 до 14 години
 • Трета група – от 15 до 19 години

Ансамбли, които се представят с песни, танци и народни инструменти, сами определят в заявката си в кой раздел на категория групи се състезават.

Времетраене на изпълненията:

 • категория групи – до 10 минути
 • категория индивидуални изпълнители – до 5 минути

Всяка организация определя броя на групите и индивидуалните участници, които ще я представят, за което няма ограничения.

Кандидатите попълват заявка по образец и я изпращат на посочения адрес или e-mail в срок до 30.05.2022 г.

Не се обработват заявки, в които не са попълнени коректно всики точки.

Графикът за явяване се определя от организаторите и се изпраща на всички организации, заявили участие след 02.06.2022 г.

Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията на участниците без да заплащат права и обезщетение.

Фестивалът е с конкурсен характер.

Важно

Информация за участниците

Всички участници да бъдат облечени в народни носии.
Музикалният съпроводът е по желание на участниците. Организаторите не носят отговорност за нарушаване на авторски права от участниците във фестивала. Спазването на Закона за авторското право и сродните му права е задължение на участниците и те следва да се съобразяват с него, когато подготвят своите изпълнения.
Разходите по пътуването и нощувките са за сметка на участниците.
Организаторите подсигуряват сандвич и минерална вода в деня на конкурса.

Класиране и награди:

Изпълнителите ще бъдат оценявани от компетентно професионално жури. За всяка възрастова група на отделните раздели в категориите се присъждат:

 • Първо
 • Второ
 • Трето място
 • специални награди
 • награди на спонсори.

Всички индивидуални участници и групи получават грамота.

Класирането се обявява след приключване изпълненията на всички участници.

Този статут е отворен и организаторите могат да го изменят, съгласно нуждите, през следващите издания на фестивала.

По заявка на участниците домакините съдействат за настаняване в хотели и изхранване в дните на фестивала.

Такса за участие в ДФФ "Веселяче"

Важно
 • Таксата за участие се превежда по банков път, а организаторите издават фактура за направения разход.
 • Фактурите се получават на място, в дните на провеждане на фестивала.
Банкова сметка на община Кресна Такса за участие с:
Юробанк България АД

IBAN BG23BPBI79228419710844
BIC BPBIBGSF
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 444000
Една група - 12.00 лв. с ДДС
Две групи - 18.00лв. с ДДС
Три и повече групи - 24.00 лв. с ДДС
Един солист - 6.00 лв. с ДДС
Един дует - 6.00 лв. с ДДС
Основание: Участие в ДФФ "Веселяче", гр.Кресна