Детска фолклорна формация Джумайчета
Детски танцов състав Вихрен
ДТС Самодивска китка
Александра Бучкова
Младежки танцов състав Палакарийче
Детски танцов състав Северняче
Яница Алексиева
Детски танцов състав Пиринска магия
Детски фолклорен ансамбъл Цветови
Фолклорни танцови школи Македонци
Детска певческа група "Ясно слънце"
Танцова формация "Байрактаре"
Детски танцов състав "Звездица"
ДТС "Пчелина", с.Генерал Тодоров
ДЮТС "Пчелина", с.Генерал Тодоров
АНТП МАЛЕШЕВЦИ с.Микрево
Детска фолклорна група, с.Сапарево
Детска вокална група "Рилски звънчета", гр.Рила
Детски танцов състав "Рилска китка", гр.Рила
Детски народен оркестър Светозар Марковић, Нови Сад